ទំនាក់ទំនង

គ្លីនិក ហេបភី ឃីដ

(ខាងក្នុងមន្ទីរពហុព្យាបាលអន្តរជាតិខេមា)

 

ផ្ទះលេខ ១០ ផ្លូវលេខ ៥០០

សង្កាត់ ផ្សារដើមថ្កូវ

រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

ម៉ោងធ្វើការ

៨ព្រឹក ដល់ ៥ល្ងាច ថ្ងៃច័ន្ទ​ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ

hello@happykidsclinicpp.com

០១៧ ៧១៥ ៥៧៨

Contact us*All fields are required

Show Buttons
Hide Buttons