ទំព័រដើម

សេវាកម្មព្យាបាលមុខងារពិសេស និងការព្យាបាលការនិយាយដល់កុមារ ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា

គ្លីនិក ហេបភី ឃីដ ផ្តល់ជូនសេវាព្យាបាលមុខងារពិសេស និង ព្យាបាលការនិយាយ ដល់ក្រុមគ្រួសារ ដែលរស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា។ បុគ្គលិកគ្លីនិករបស់យើងរួមមានអ្នកជំនាញ ព្យាបាលមុខងារពិសេស និងការនិយាយ ដែលបានបណ្តុះបណ្តាលពីបរទេស និងជំនួយការព្យាបាលជនជាតិខ្មែរ ។

ទំនាក់ទំនង

Doctors

Book an appointment

Name

Email

Your Message

All fields are required

 

ប្រហែលជាកូនរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភថាកូនរបស់អ្នកមានបញ្ហាទាំងនេះយើងសូមណែនាំឱ្យជួបជាមួយអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយ។

 

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមការងារយើង

យើងដឹងថាការទទួលយកជំហានដំបូងដើម្បីព្យាបាលការទំនាក់ទំនងអាចជារឿងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកអាចសម្រាកបាន – យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយអ្នក។

នៅគ្លីនិក ហេបភី ឃីដ ក្រុមការងារយើងធានាថាកុមារម្នាក់ៗដែលយើងជួប នឹងទទួលបានការព្យាបាលដែលល្អបំផុតនៅក្នុងបរិយាកាសមួយដែលអាចទុកចិត្តបាន និង ទទួលបានភាពប្រសើរឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដ។​ ក្រុមអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ ដែលពោរពេញទៅដោយភាពរួសរាយរាក់ទាក់របស់ពួកយើងនឹងផ្តល់ការវាយតម្លៃ និងការព្យាបាលដោយផ្អែកលើភស្តុតាងជាក់ស្តែងដល់គ្រប់កុមារទាំងអស់។

តើមានអ្វីថ្មីអំពីពួកយើង?

តើអតិថិជននិយាយអំពីពួកយើងយ៉ាងដូចម្តេច?

Show Buttons
Hide Buttons