ទំព័រដើម

[rev_slider_vc alias=”home-page-slides-kh”]

កក់ការណាត់ជួប

  Name

  Email

  Your Message

  All fields are required


  ប្រហែលជាកូនរបស់អ្នក…..


  ប្រសិនបើអ្នកព្រួយបារម្ភថាកូនរបស់អ្នកមានបញ្ហាទាំងនេះយើងសូមណែនាំឱ្យអ្នកនិយាយជាមួយអ្នកនិយាយការព្យាបាល។

  ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ពួកយើង

  យើងដឹងថាការទទួលយកជំហានដំបូងដើម្បីព្យាបាលការលំបាកទាក់ទងនឹងការទាក់ទងអាចជារឿងគួរឱ្យព្រួយបារម្ភប៉ុន្តែអ្នកអាចសម្រាកបាន – យើងនៅទីនេះដើម្បីជួយ។

  នៅឯគ្លីនិករីករាយកុមារយើងធានាថាកុមារម្នាក់ៗដែលយើងឃើញទទួល ការព្យាបាលដែលអាចធ្វើបានល្អបំផុតនៅក្នុងបរិយាកាសដែលកសាងទំនុកចិត្តនិងភាពប្រសើរឡើងពិតប្រាកដ។ ក្រុមការងារព្យាបាលការនិយាយដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងផ្តល់នូវការវាយតម្លៃនិងការព្យាបាលដែលផ្អែកលើភស្តុតាងដល់កុមារគ្រប់វ័យ។

  តើមានអ្វីថ្មីអំពីពួកយើង?

  ជួបជាមួយពួកយើង

  តើប្រជាពលរដ្ឋនិយាយអំពីពួកយើងយ៉ាងដូចម្តេច?

  ពួកយើងបានទាក់ទងទៅកាន់គ្លីនិក ហេបភី ឃីដ ដោយសារពួកយើងបារម្មណ៍អំពីការយ៉ឺតយ៉ាវក្នុងការនិយាយរបស់កូនតូចរបស់ពួកយើង ។ យើងរីករាយចំពោះការសម្រេចចិត្តនេះ​ពីព្រោះកូនខ្ញុំគាត់បានរីកចម្រើនល្អយ៉ាងច្រើនចាប់តាំងពីការណាត់ជួបលើកទីមួយ ។​ ឃ្លែរ ដែលជាអ្នកជំនាញព្យាបាលការនិយាយរបស់ពួកយើងមានចំណេះដឹងល្អ ខ្នះខ្នែងជួយ និងមានការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងល្អជាមួយកូនស្រីរបស់ពួកយើងចាប់តាំងពីបានជួបគ្នាភ្លាម ។ គាត់បានផ្តល់នូវវិធីនិងធនធានវិសេសៗមួយចំនួនដែលជួយដល់ពួកយើងយ៉ាងច្រើនក្រៃលែង ។

   

  Lori Mother

  Show Buttons
  Hide Buttons